Purim

Purim på judiska föreningen På Purim firar vi räddningen av det judiska folket från Hamans planer på att ”förgöra, döda och utrota alla judar, unga och gamla, spädbarn och kvinnor, under loppet av en enda dag”. Detta utspelade sig det judiska året 3405 (år 356 före vår tidräkning).

Haman var premiärminister åt den persiska kungen Achashverosh. Ursinning över att juden Mordechai vägrade att buga sig för honom gick Haman till Achashverosh och förklarade att det finns folk i riket som är utspritt över alla dess provinser och vars lagar är annorlunda mot alla andra folks lagar. Detta folk borde inte få existera, argumenterade Haman. Med tillstånd från en kung vars rike sträckte sig från Indien till Etiopien hotade Hamans påbud den fysiska utplåningen av varenda jude vid liv på jorden vid denna tidpunkt.