Judiska Föreningen i Uppsala är en ideell och oberoende förening som har till ändamål

  • att främja intresset för judisk kultur, religion och historia
  • att sprida kunskap om judendom och judisk kultur
  • att främja mötet mellan det judiska och det svenska kulturarvet
  • att motverka varje form av rasism, diskriminering och antisemitism
  • att verka för demokrati och en positiv samexistens mellan olika kulturer

 

Judiska Föreningen i Uppsala vänder sig till alla som är intresserade av judisk kultur, religion och historia.

  • Föreningens verksamhet är kulturell verksamhet med religiösa inslag. Vi ordnar föredrag, fester och andra evenemang med anknytning till judiska teman och judiska helger, bl a även gudstjänster.

 

Är du intresserad av vår verksamhet och ansluter dig till föreningens ändamål, välkomnar vi dig som medlem i vår förening – hör av dig via vårt kontaktformulär nederst på sidan.

 

Medlemsavgift

För närvarande (år 2018) är medlemsavgiften: 400 kr – ordinarie avgift 200 kr – studenter 700 kr – familjepris

Den som inte har råd att betala ordinarie avgift kontaktar kassören (kassa@jfuppsala.se) för nedsättning.

Barn upp till 16 år vars föräldrar är medlemmar i Judiska Föreningen i Uppsala, betalar ingen medlemsavgift.

Medlemsavgiften betalar du enklast till Judiska Föreningens plusgirokonto 590365-3. Glöm inte att ange: namn, adress, email och att betalningen avser ”medlemskap”. Meddela oss gärna din e-postadress eller postadress via kontaktformuläret.

Du är hjärtligt välkommen att vara med!

Hem