Begravningsfrågor

En judisk begravning bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet men inte på shabbat eller judiska helgdagar. I Uppsala sker judiska begravningar oftast inom en vecka efter dödsfallet men det är inte ovanligt att begravningen sker redan en eller två dygn efter dödens inträde.

Viktiga kontakter vid dödsfall:
Vid dödsfall ring: tel. 08-587 858 06
Jourtelefon: (kl. 17.00 – 22.00): 073-368 67 32
Mellan 22.00 och 06.00 kan telefonmeddelande lämnas på jourtelefonen.
Mailkontakt till Chevra Kadisha: chevran@jfst.se

Menoran är en påminnelse till alla judar om den enhet som binder oss samman.